Bulugh ul Maram - samlingsbön del 20

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Genomgång av hadither i fiqh från bokenBulugh al Maramsom är skriven av:al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalanisom dog 852 hidjriFörfattaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.

Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.

Antalet hadither är ca 1520.

Kapitlet om bönens utförande.

I denna föreläsningtalar vi om:Hadither om att följa imamen och imamens roll.

Förbudet att göra bönens moment före eller samtidigt som imamen.

Imamens skyldighet att beakta tillståndet av dem han leder.

Kan imamen leda folk sittandes?

Kategorier