Bulugh ul Maram - samlingsbön del 22

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram som är skriven av:al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalanisom dog 852 hidjri.

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.

Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.

Antalet hadither ärca 1520.

Kapitlet om bönens utförande.

I denna föreläsningtalar vi om:Sista delen i kapitlet av samlingsbön.

Hur står man om man är två personer i bönen?

Vart stå kvinnor och barn i samlingsbön?

Att gå ner i ruk’u innan man når raden i samlingsbön.

Får man be ensam bakom raden?

Får man dra bak någon från den främre raden?

Att gå lugnt till bönen.

Kvinnor som eder andra i bönen.

Att be bakom varje muslim.

Kategorier