De Tre Grunderna del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

De Tre Grunderna är en relativt kort men mycket omfattande bok som tar upp det absolut viktigaste en muslim måste känna till vad gäller islams troslära.

Den är skriven av shaykh Mohammed ibn 'Abdil-Wahhab(d 1206 H) och har förklarats av många stora lärda.

Dessa lektioner baseras i huvudsak på Shaykh bin Bâz förklaring men det tas även från sammanlagt 6 olika andra förklaringar.

Denna första lektion tar bland annat upp varför innehållet i denna bok är så vikigt, kortfattat om författarens liv, om att säga bismillah samt förklarar de två kategorier av kunskap som finns.

De Tre Grunderna del 1

Kategorier