De troende förlåter

En föreläsning av Imran Sheikh

I denna lektion går föreläsaren igenom anledningarna som leder till att muslimerna hamnar i onödiga dispyter sinsemellan. Hela lektionen syftar till att lära muslimen om vikten av att förlåta, överse och gå vidare med livet samt hur man går till väga för att implementera det.

Kategorier