Riyâdh-us-Sâlihîn del 163

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Del 163

I denna föreläsning fortsätter vi att tala om spådom och astrologi.

Förbudet av att vara vidskeplig och att tro på skrock.

Förbudet av att avbilda något levande.

Kategorier