Del 18. Om Hajj och Umrah. Del 1.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 18.

Om Hajj och Umrah.

Del 1.

Tar upp grundläggande kunskap om Hajj och Umrah.

Föreläsare är broder Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Fiqh sommaren 2015.

Del 18.

Om Hajj och Umrah.

Del 1.

Kategorier