Del 30. Om Utlåning, Ilha al mawat, avlöning.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 30.

Handlar om Utlåning, Ilha al mawat, avlöning.

Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Fiqh sommaren 2015.

Del 30.

Om Utlåning, Ilha al mawat, avlöning.

Kategorier