Del 38. Om Bestämmelser kring skilsmässorelaterade frågor

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh- bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 38.

Om Bestämmelser kring skilsmässorelaterade frågorFöreläsare är Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Kategorier