Den muslimska Nationen! Hur ska vi bygga upp den?

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En inspirerande föreläsning om den muslimska Nationen.

En Nation som befinner sig i många svårigheter och svagheter på sina håll.

Hur skall vi kunna bygga upp den Muslimska Nationen?

Denna mycket lärorika föreläsning tar upp hur profeten Muhammed (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) började ensam med att kalla till Islam och fick sitt folk emot sig.

Och vad som fick Islam att spridas och den Muslimska Nationen till att bli en framstående Nation.

Föreläsare är broder Abu Dâwûd.

Student till de lärda.

MA i teologi från Islamic Univ.

of al-Madinah.

Den Muslimska Nationen

Kategorier