Den rättfärdiga hustruns egenskaper del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank, Abdullah As-Sueidi

Den rättfärdiga hustruns egenskaper del 2En bok som går igenom viktiga karaktärsdrag och egenskaper som varje muslimsk kvinna ska känna till och sträva i att leva upp till.

Författare till boken ärShaykh Abdur-Razzaq ibn Abdil-Muhsin al-Abbad, en av dagens lärda som undervisar i profetens (salalahu aleyhi wa salams) moské.

I denna föreläsning går vi igenom de goda egenskaper hos den rättfärdiga kvinnan som Allah nämner i vers 34 från surat Nisa.

Kvinnans relation med hennes Herre och hennes man, vikten av att slå vakt om ens dyrkan och kyskhet samt vikten av inte sprida privata angelägenheter som sker i hemmet.

Dilemmat med slöseri och överdrift vid bröllop.

Den rättfärdiga kvinnan är ständigt på sin vakt från Satan och hans onda planer.

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier