Det lyckade äktenskapet - Del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Det lyckade äktenskapet

En serie för alla dem som vill gifta sig eller de som redan är i ett äktenskap och vill förbättra det.

I denna första del tar vi uppNågra av de många de visdomar och nyttor som finns i äktenskap.

Belöningen i att ingå ett äktenskap med rätt avsikt.

Hur ett äktenskap kan bli en av de största orsaker till lycka i detta och kommande liv.

Samt andra frågor.
 

Kategorier