Det lyckade äktenskapet - Del 10

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Barnuppfostran:

  • Riktlinjer i hur man ska uppfostra sina barn.
  • Föräldrarnas stora ansvar.
  • Att göra dua för sina barn.
  • Plikten att lära sina barn.
  • Vikten av att vara en bra förbild.
  • Att vara barmhärtig mot sina barn.
  • Att välja rätt sällskap åt sina barn.
  • Samt andra frågor.

Kategorier