Domedagens tecken 4

En föreläsning av Abdulwadod Frank, Abdullah As-Sueidi

Domedagens tecken del 4.

vi talar om dessa frågor och mycket mer.

De goda människorna kommer att minska och de onda kommer att öka.

Fel folk kommer till makten.

Vissa muslimer kommer att efterlikna andra folk.

Handel kommer att bli mer utspritt.

Folk kommer att bryta släktbanden, folk blir osociala.

Girighet och besatthet av det värdsliga livet.

De lärdas bortgång.

Folk kommer att söka kunskap hos de unga och okunniga.

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier