Domedagens Tecken del 11

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Den 11e delen i denna serie om Domedagens Tecken.

Denna del handlar om Striden om européerna och erövringen av Istanbul mm.

Domedagens Tecken del11

Kategorier