Domedagens Tecken del 7

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Den 7e delen i denna serie om Domedagens Tecken.

Denna del tar upp tecken som:Lögnerna blir mångaMuslimer gör shirkMänniskor blir girigare,mm.

Domedagens Tecken del7

Kategorier