Efter Ramadan

En föreläsning av Abdulwadod Frank, Abdullah As-Sueidi

Efter Ramadan

Råd och tips i hur man blir stabil i sin iman och dyrkan efter Ramadan.

Råd som vi alltid är i behov att leva upp till.

Vikten av kunskap.

Att hålla fast vid Koranen.

Att kämpa i att göra goda gärningar.

Hur man påverkas av sina vänner.

Faran av att vara för själv.

Vikten av att vara social.
 

Kategorier