En jämförelse mellan Islam och andras syn på krig  

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah!Denna föreläsning handlar om:En jämförelse mellan Islam och andras syn på krig En viktig lektion som diskuterar hur islam ser på krig i jämförelse med andra livsåskådningar t.

ex.

vad som nämnts i Bibeln eller olika sekulära ideologier som nazism, kommunism och kapitalism.

Detta ämne är känsligt, men samtidigt viktigt, då många talar om krig som skett i islams namn, men glömmer de krig som skett i andra religioners eller sekulära ideologiers namn.

Detta och mycket mer behandlas i lektionen.

Ett ämne som är mer aktuellt än någonsin.

Föreläsare: Abdullah Abû Dâwûd.

Doktorerar vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier