Ett leende, gott ord och fin karaktär öppnar människors hjärtan. Vad sade profeten [´alayhis-salâm]

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Ett leende, gott ord och fin karaktär öppnar upp människors hjärtan och kallar till Islam.

En mycket viktig föreläsning som tar upp egenskaper som profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] kallade till.

Vissa tror att stränghet, strävhet och ett hårt ansikte är det korrekta sättet att bemöta sina bröder och systrar.

Vi läser hadither från Sahih Targhîb wat Tarhîb.

Ett leende och ett gott ord.
 

Kategorier