Familjelycka och relationer. Del 4. Sommaren 2014. Ett gott äktenskap.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Familjelycka och relationer.

Ett ständigt aktuellt ämne om hur vi skall vara i våra relationer till våra föräldrar, partners, familj med mera.

Denna del handlar om Äktenskapet i Islam.

Vikten av att ha ett gott äktenskap.

Vilka grunder finns för att äktenskapet skall fungera?

En mycket viktig föreläsning i en tid då många gifter sig, men även i en tid då skilsmässor ökar.

Föreläsare är broder Abdullah Abû Dâwûd.

M.

A från Islamic University of al-Medinah.

Serie om Familjelycka och relationer sommar 2014.

Del 4.

Äktenskap

Kategorier