Familjelycka

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna viktiga föreläsninghandlar om hur man kan få en lyckligare familj, slippa konflikter och lösa eventuella konflikter, vikten av att basera sitt liv på Koran och Sunnah och följa profeten Mohammeds exempel.

Handlar även om vikten av att förlåta och överse varandras brister och att behandla sin maka på bästa sätt, att ta sitt ansvar i den roll Allah givit en.

Familjelycka

Kategorier