Fastan i Ramadân

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Generellt om ramadân och fastan under denna.

Vad är meningen med fastan?

Vad är nyttorna med fastan?

Vem måste fasta?

m.m.

Kategorier