Del 1. intro

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah. Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt. Detta är del 1. Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd. Fiqh sommaren 2015 del 1

Kategorier