Förklaring på surah al-Hudjurât. Del 4. Rasism, de troendes egenskaper mm.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

I denna föreläsning går vi igenom den fjärde delen av förklaringen på Surah al-Hudjurât.

Del 4 handlar om människans ursprung, vad islam säger om rasism vad som ger människan sann status, om släktband, vad som stärker ens tro mm.

Föreläsare är vår broder Abdul Wadûd.

Tafsir surah al Hudjurat.

Del 4

Kategorier