Förklaring på surah al-Hudjurât.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

I denna föreläsning går vi igenom förklaringen på Surah al-Hudjurât.

En mäktig surah som bland annat tar upp; Etik, moral, beteende och skyldigheter gentemot Allah, profeten (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) och varandra.

Som att: inte ge företräde till någons åsikter eller logik framför Allah och Hans sändebud; Koranen och Sunnahära och upphöja profeten man måste bekräfta rykten och nyheter som man hör och se om de stämmerdet som profeten ger oss är för vårt bästammEn mycket inspirerande och lärorik föreläsning med vår broder Abdul Wadûd.

Tafsir surah al Hudjurat

Kategorier