Förklaring på surah Yosuf. Del 1. Vers 1-20

En föreläsning av Yosuf Abdul Hamid

Bismillah.

I denna föreläsning går vi igenom surah Yosuf som är en surah full med lärdomar och visdom.

Detta är del 1: Tanken med dessa berättelser är att vi ska dra lärdom av dem, reflektera och finna vägledning, tröst och hopp i dem.

Tafsir surat Yosuf

Kategorier