Förklaring på Versen "âman-ar-Rasûl".

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

I denna föreläsning går vi igenom de sista versena i Surah al-Baqarah [2:284-286].

Dess dygder och betydelse.

Bland annat att de är: En skattEn gåva till profetenTillräckligt för den som läser dem innan man sovermmTafsir på baqarah sista verserna

Kategorier