Förklaringen av Surah al-´asr. Dess förträfflighet mm.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Surah al-´asr är en väldig Surah även om den är kort.

Imam ash-Shafi´î sade: Om Allah inte sänt ner något annat bevis till Sin skapelse förutom detta kapitel så hade det varit tillräckligt för dem.

Detta är en fördjupning på förklaringen av surah al-´asr tagen från de kända verken i Tafsir.

Förklaringen av Surah al-´asr.

Dess förträfflighet mm.
 

Kategorier