Förklaringen av Surah al-Fâtihah.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Förklaringen på Surah al-Fâtihah.

Från en föreläsning i januari 2013.

Den tar upp:- Dess förträfflighet.

- innehåll vers för vers.

- vikten av att förstå vad man läser och reflektera över det.

- lärdomar man kan dra från den.

- olika typer av människor som nämns i den.

- Olika typer av Tawhîd som nämns däri.

Tafsir al-Fâtihah 2.
 

Kategorier