Förklaringen på hadith Jibrl - Del 6

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah!Förklaringen på hadith JibrlI denna serie studerar vi en av de mest grundläggande hadither i islam.

Vi talar om islam, iman och ihsan samt andra lärdomar och bestämmelser från hadithen.

Denna föreläsning handlar om:Del 6Vad är skillnaden på profet och sändebud?

Vilka är ’Ulu-al-Azm ?

Människans behov av sändebuden.

Tron på nästa liv.

De olika faser människan genomgår.

Graven, den första anhalten i nästa liv.

Tron på återuppståndelsen.

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier