Förklaringen på kapitlet om fastan från Sahee Bukhari Del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Förklaringen på kapitlet om fastan från Sahee BukhariDel 1 introduktion, kortfattat vem var författaren och lite grundläggande information om boken.

förklaring på de första haditherna som tar upp plikten att fasta och den stora belöningen det för med sig, samt några visheter bakom fastan.

Föreläsare är broder ´Abdul Wadûd och Abu Dawood Förklaringen på kapitlet om fastan från Sahee Bukhari Del 1

Kategorier