Förklaringen på Surah al-Baqarah. Del 2. Från tafsir Imâm as-Sa´di.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Att studera Koranen och dess tafsîr [förklaring] är bland det bästa man kan göra.

Vi studerar här förklaringen på surah al-Baqarah, det längsta kapitlet i Koranen.

Del 2 tar bland annat upp: Vilka egenskaper har de som förnekar sanningen?

Det finns de som aldrig kommer att accepera och ta emot sanningen.

Vår plikt att kalla människorna till Islam.

mm.

Föreläsare är Imâm ´Abdul Wadud.

Examinerad från Islamic University of al-Medinah med rekommendation från de lärda.

Tafsir surah al-Baqarah del 2.

Imam Sadi.

Kategorier