Förklaringen på Surah al-Baqarah. Del 4. Från tafsir Imâm as-Sa´di.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

 Bismillah.

Att studera Koranen och dess tafsîr [förklaring] är bland det bästa man kan göra.

Vi studerar här förklaringen på surah al-Baqarah, det längsta kapitlet i Koranen.

Del 4 tar bland annat upp: De som bryter sina avtal med Allah .

.

.

och andra människor De som sprider fördärv på jorden mm.

Föreläsare är Imâm ´Abdul Wadud.

Examinerad från Islamic University of al-Medinah med rekommendation från de lärda.

Tafsir surah al-Baqarah del 4.

Imam Sadi.

Kategorier