Grundläggande fiqh-lektioner del 11

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Janazah

Bestämmelser relaterade till den avlidne.

Att tänka på döden.

Att förbereda sig för döden och att inte ha något otalt med någon.

Att skriva testamente.

Vikten av att påminna den döende att yttra trosbekännelsen.

Kategorier