Hadither som uppmanar till att ge av sina ägodelar

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Från Boken Targhib wa tarhib som tar upp hadither som antingen uppmanar till eller avskräcker från olika saker.

Denna del handlar om Sadaqah, att ge av det man äger: Hur viktigt det är och vilken belöning som finns i det.

Hadither som uppmanar till att ge av sina ägodelar

Kategorier