Hur kan vi förbättra muslimernas situation? Del 1. Tensta konferensen 7 juni 2014.

En föreläsning av Yosuf Abdul Hamid, Abdulwadod Frank, Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Hur kan vi förbättra muslimernas situation?

Hur kan vi bygga upp den muslimska nationen?

Detta var temat på koferensen som hölls i Tensta den 7 juni 2014.

Bröder och systrar från många delar av Sverige närvarade vid denna minnesvärda konferens där vi talade om 4 ämnen: Vad är orsakerna till de katastrofer som drabbat muslimerna och vad är den allmänna lösningen på dessa problem?

Vilka felaktiga lösningar kommer vissa muslimer och muslimska grupper med?

Vad är det första som krävs för att lösa dessa problem?

Vad kan Du och Jag praktiskt göra för att bygga upp den muslimska nationen?

Föreläsare är Abdul Wadud Yosuf och Abu Dawud Abdullah.

Alla examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.

Hur kan vi förbättra muslimernas situation.

Del 1.

Kategorier