Hur man skyddar sig mot tvångstankar - wiswâs

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna lektion handlar om wiswâs, tvångstankar och viskningar.

Vad är det för något och hur kan man skydda sig från det?

En mycket intressant föreläsning om ett ämne som många frågar om.

Hur man skyddar sig mot wiswas.

Kategorier