Hur ska man förstå Koranen? Del 4. Hur ska man studera Koranen på rätt sätt?

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Tafsîr - Hur man ska förstå Koranen - är den bästa och mest nobla kunskapen man kan lära sig.

Denna bok [al-qawâ´id-ul-hissân ] av den nobla Imamen as-Sa´dî tar upp principer gällande hur man studerar Koranens budskap.

Detta är del 4 som bland annat handlar om hur man ska studera Koranen på rätt sätt.

Föreläsare är broder ´Abdullah Abû Dâwûd.

Doktorand vid det Islamiska Universitetet i al-Medinah.

Hur ska man förstå Koranen del 4.

Kategorier