HUR SKA VI FÖRSTÅ ISLAM? Vinterkonferensen 2017 del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank, Moosa Assal, Abdullah As-Sueidi, Yosuf Abdul Hamid

Andra föreläsningen med rubriken:Vilken förståelse av islam är den rätta?

Hur ska vi förstå och tolka islam?

Talare är Imran SheikhMedverkande på konferensen: Abdul Wadod Frank, Abdullah Abu Dawud och Moosa Assal från Ibn Abbas Centret i Stockholm, samt Imran Sheikh från Ahlussunnah Centret i Jönköping.

Konferencier, Yosuf as-SuediSamtliga deltagare har examen i islamiska studier från det Islamiska Universitet i Medina

Kategorier