Imamerna inom tafsir

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Denna föreläsning handlar om: De tidigare Imamerna inom tafsir.

En kort biografi på de av salaf som har mest uttalanden inom tafsir.

 • Ibn Abbas
 • Ibn Mas’ud
 • Mujahid
 • Qatadah
 • Dahak ibn Muzahim
 • Al Hassan al Basri
 • Sa’id ibn Jubair
 • Ikrimah
 • Abu A’liah
   

Kategorier