Inför Ramadhân 2014. Del 2. Från Jordbro

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Inför månaden Ramadhân 2014 ordnade bröderna och systrarna i Jordbro ett event som vi sent kommer glömma in sha Allah.

Må Allah belöna dem.

Kvällen avslutades med två påminnelser om månaden Ramadhâns dygder och om Koranens dygder.

Del 2 handlar om Koranen och tar bland annat upp: Ramadhân är "Koranens månad"Hur Koranen beskrivits och dess statusHur Koranen bör påveka ossVad vi bör göra under månaden Ramadhân gällande att läsa Koranen, reflektera över den och agera i enlighet med denmm.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd Abdullah.

M.

A från Islamic University of al-Madinah.

inför Ramadan 2014 del 2 om Koranen

Kategorier