Islam, den sanna religionen. Vad är Islam? Del 3. Vad är syftet med skapelsen?

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Islam, den sanna religionen.

Vad är Islam?

Denna serie syftar till att belysa vad religionen Islam är och vad muslimer tror på.

Detta är del 3 som handlar om syftet med skapelsen.

Finns det något syfte med skapelsen eller är allt skapat utan syfte?

Föreläsare är Johannes Abdullah som Doktorerar vid det Islamiska Universitetet i al-Madinah.

Islam, den sanna religionen.

Vad är Islam del 3.

Vad är syftet med skapelsen?

Kategorier