ISLAM SANNINGENS VÄG DEL 2

En föreläsning av Sadiq as-Somali

Den andra föreläsningen

Bevis på att Mohammed (salalahu aleyhi wa salam) var en sann profet.

Hur Koranen och Sunnah är bevarade.

En inblick i hadith kunskapen.

Konferens från Uppsala 2018

Kategorier