Islams förträfflighet. Del 18. [Imam as-Sa´dî]

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Denna serie om Islams förträfflighetär tagen från Imam as-Sa´dis bok i ämnet [al-riyâdh-u-Nadhirah].

Denna föreläsning handlar om:Vad Islam säger om hur man ska hålla sig kysk och få rikedom i själen.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah.

M.

A från det Islamiska Universitetet i al-Medinah.

Kategorier