Kallet till Tawhid. Del 3. Allahs Herravälde och att endast dyrka Honom

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Kallet som alla Profeter kom med, kallet till Tawhid.

Denna mycket viktiga serie syftar till att fördjupa vår kunskap om det viktigaste i våra liv, nämligen kunskapen om Tawhid.

Det som alla profeter började med att kalla sina folk till.

Del3i denna serie handlar omatt särskilja Allah i Hans Herravälde, Gudomlighet, och i ens dyrkan.

Kallet till Tawhid.

Del 3.

Allahs Herravälde och att endast dyrka Honom

Kategorier