Kitab-az-Zuhud, boken om avhållsamhet [Imam at-Tirmidhî]. Del 8. Fromhet och god karaktär

En föreläsning av Abdulwadod Frank

 Bismillah.

Denna serie är förklaringar på hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] från kitâb-az-Zuhud; Boken om avhållsamhet av imam at-Tirmidhî [rahimahullah].

Ett mycket viktigt ämne som är angeläget för alla muslimer.

Del 8 handlar bland annat om: Fromhet och Gudsfruktan.

 mm Kitab-az-Zuhud.

Del 8

Kategorier