Kriget mot Islam och muslimerns svaga tillstånd...

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Kriget mot Islam och orsakerna till muslimernas svaga tillstånd.

Ett mycket aktuellt ämne som här tas upp i ljuset av den profetiska hadithen som bland annat handlar om:Tiden är nära då nationerna från alla håll bjuder in varandra mot muslimerna som man bjuder in varandra till ett fat med mat.

Den dagen kommer muslimerna vara många, men svaga.

Muslimerns hjärtan kommer att fyllas med svaghet; kärleken till detta världsliga liv och hat mot att dö.

En mycket inspirerande föreläsning som upplyser om orsaken till det tillstånd som muslimerna befinner sig i och om de icke troendes planer mot Islam och muslimerna.

Muslimernas svaga tillstånd dess orsaker och lösning.
 

Kategorier