Noor al-iqtibas Del 7

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Profetens (salalahu aleyhi wa salam) råd till Ibn Abbas.

Av imam Ibn Radjab al-Hanbali (795.h)

Författaren förklarar i denna bok den mäktiga hadithen.

Abu ’Abbas ’Abdullah bin ’Abbas sade: En dag var jag bakom Profeten (aleyhi salam) när han sade: Pojke! jag skall lära dig några meningar: ”Bevara Allah så kommer Han att bevara dig. Bevara Allah och du kommer att finna Honom framför dig. Om du frågar så fråga Allah, och om du ber om hjälp så be Allah om hjälp..

Denna bok förklarar varje stycke i denna hadith och tar upp många själsliga aspekter som vi alla behöver jobba på att förbättra.

Denna föreläsning handlar om: 

  • Tron på ödet och hur positiv inverkan det har på den troendes liv.
  • Tålamod i islam, des enorma position och förträfflighet.
  • Tålamod med motgångar.
  • Allt som drabbar den troende är gott.

En viktig föreläsning med många tankeställare.

Kategorier