Om Domedagen. Del 3. De troendes tillstånd

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

En sak alla människor är överens om är Döden.

Men det är något mångaaldrig pratar om.

Denna serie syftar till att påminna oss om dennaverklighet samt vad man kan göra för att förbereda sig för döden och detsom kommer efter den.

Denna del handlar om Domedagen.

Del 3.

De troendes tillstånd på Domedagen.

Om Domedagen.

Del 3.

De troendes tillstånd

Kategorier