Om Domedagen. Del 8. Bron över helvetet mm.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

En sak alla människor är överens om är Döden.

Men det är något många aldrig pratar om.

Denna serie syftar till att påminna oss om denna verklighet samt vad man kan göra för att förbereda sig för döden och det som kommer efter den.

Del 8 handlar om:Bron över helvetet som muslimerna skall gå över.

Vilka kommer att ta sig över bron?

Medlingen mm.

Om Domedagen.

Del 8.

Bron över helvetet mm.

Kategorier