Om Paradiset del 12

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Paradisets beskrivning.

Del 12.

Delar av Ibn Qayyims bok "Hadi-al-arwâh ila bilâd al-afrâh" (Själarnas guide till lyckans hem).

Denna föreläsning nämner Synen av Allah och dess mångfaldiga bevis.

Del 1 av 2.

Om Paradiset del12

Kategorier